BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Teikiame kokybiškas ir kvalifikuotas buhalterinės apskaitos paslaugas smulkiems juridiniams asmenims;    

Buhalterinė apskaita apima tokias paslaugas:
 

Finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
Apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
Pirkimų ir pardavimų registravimas;
Banko ir kasos dokumentų registravimas;
Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
Trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
Apskaitos registrų sudarymas.


Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:
 

Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
Pelno (nuostolio) ataskaita;
kapitalo pokyčių ataskaita;
Metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
Paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.


Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:

Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
Ketvirtinės SODROS ataskaitos;statistinės ataskaitos;
Kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI.

Savo klientus konsultuojame: 

Buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, mokesčių, finansų irkitais komerciniais klausimais;   
Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo klausimais;     
Gyventojų pajamų deklaracijos pildymo klausimais.


Garantuojame:

Buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą;      
Tikslios ir operatyvios informacijos pateikimą apie įmonės finansinę padėtį įmonės vadovui;        
Savalaikį finansinės atskaitomybės, deklaracijų pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, finansinių ataskaitų pateikimą SoDrai, ataskaitų pateikimą Statistikos departamentui;      
Įmonės skolų valdymą ir analizę;       
Uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skaičiavimą ir analizę;        
Konfidencialumą;        
Pilną atstovavimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SoDroje,Statistikos departamente.


Dokumentų pateikimo bei apdorojimo tvarka:     
 

Klientas pateikia pirminius apskaitos dokumentus (pardavimų, pirkimų,kasos ir t.t);    
Mūsų įmonė apdoroja pirminius apskaitos duomenis, paruošia visas ataskaitas ir deklaracijas ir pateikia vadovui tvirtinti;     
Analizės ataskaitos yra derinamos taip, kad ataskaitų forma maksimaliai atitiktų kliento poreikius;     
Apskaitos dokumentus iš kliento gauname tiek kartų per mėnesį, kiek kartų jiems reikalinga gauti apdorotą informaciją.  

       
Mūsų atliekamų paslaugų ir teikiamų konsultacijų kainos:    
 

Laikomės lanksčios bei konkurencingos kainų politikos;     
Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, struktūros, valdymo pobūdžio, turto,nuosavybės, pardavimo apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų veiksnių;     
Sudarius metinę buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, konsultacijas teikiame nemokamai.

Paslaugos